ikçü-sem

Merkezin amacı;

Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında sürekli olarak verilebilecek eğitim programları düzenlemek, kurumsal anlaşmalarla özel program ve paket eğitim imkânları hazırlamak, ülkemizde çalışma alanlarına göre nitelikli iş bulma imkânı sağlayıcı sertifika programları düzenlemek, üniversite sonrası farklı bilgi alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen gençlere yeni eğitim programları sunmak, gelişen ve her gün değişen iş dünyasının çalışanlarına yeni teknolojileri tanıtmak ve bu yönde bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamak, akademik araştırma ve çalışmalar yürütmek, görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere eğitim verilmesini sağlamak, yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Merkezin faaliyetleri

a) Üniversitenin örgün lisans ve lisansüstü programları dışında, kamuda ve özel sektörde halen çalışmakta olan kişilere, hızla gelişen teknolojinin tanıtımında ve verimliliğin arttırılmasında katkı sağlamak,

b) Sektörün taleplerine uygun, çağdaş, donanımlı, nitelikli elemanlar yetiştirilmesi ile istihdamı geliştirmek,

c) Üst seviyede bilgi ve becerilere sahip ve dünyanın her yerinde istihdam imkânı bulabilecek vasıfta elemanlar yetiştirmek,

ç) Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve yenileme ortamı sağlamak,

d) Ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü ya da iştirakçi olarak yer alarak üniversite bünyesinde proje kültürünün geliştirilmesine destek olmak, proje ekipleri oluşturarak genç istihdama katkı sağlamak,

e) Merkezin amacı çerçevesinde seminer, konferans, kongre ve çalıştaylar düzenlemek,

f) Kültürel ve sanatsal faaliyetler organize ederek toplumun entelektüel birikimine katkıda bulunmak,

g) Meslekî eğitim imkânı sağlama, meslek kazandırma ve benzeri konularda bilimin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak eğitim programları düzenlemek,

ğ) Üniversitenin kamu ve özel sektörle, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunarak toplumla bütünleşmesini sağlamak.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi


Başa Dön