Amaçlar

Proje Genel Koordinatörlüğünün amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin stratejik öncelikleri ile ilgili olarak her altı ayda bir olmak üzere bilim ve teknolojideki gelişmeler ışığında öne çıkan konular ile ilgili incelemelerde bulunmak ve stratejik önceliklerin güncel halde bulundurulmasını sağlamak,

b) Yurtiçinden ve yurtdışından proje teklif çağrılarını, Üniversitenin ilgili akademisyen ve birimlerine duyurmak,

c) Ulusal ve uluslararası proje hazırlamak isteyen üniversite personeli ve öğrenciler için eğitim ve teşvik faaliyetlerinde bulunmak,

d) Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili fakülte, enstitü, akademisyen ya da gruplar arası iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

e) Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek,

f) Kariyer planlaması ve akademik gelişimi desteklemek,

g) Üniversitenin sosyal ve bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden değerlendirmek ve arttırmak,

h) Üniversite-Sanayi işbirliğini ve etkileşimini arttırıcı (teknoloji transferi ve pazarlama vb. faaliyetlere katkı; Üniversitede sanayici seminerleri vb.) faaliyetlerde bulunmak,

i) Üniversitenin stratejik temalarına ilişkin olarak araştırmalar yürütmek ve öne çıkan bilim ve teknoloji alanlarında proje çalışmaları için destek programları düzenlemek,

j) Üniversitenin stratejik önceliklerini ulusal ve uluslararası öncelikli alanlar ile uyumlandırarak kaynak araştırmak ve kaynakların kullanılabilmesi için teşviklerde bulunmak,

k) Araştırma merkezlerinin daha etkin yönetilebilmesi ve aktif olabilmesi için faaliyetlerde bulunmak ve tedbirler geliştirmektir.


Başa Dön