Tüm HABERLER
  • İKÇÜ ile BİLSEM Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

    İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) arasında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilimsel etkinlikler, atölye çalışmaları ve diğer toplantılar konusunda işbirliği protokolü imzalandı.   "Özel Yetenekli Öğrencilerin” bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üreten, problem çözen ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak, araştırmaya ilişkin işbirliğini geliştirmek ve yerleştirmek üzere gerekli koşulları düzenlemek konularını içeren protokolün imza törenine İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu,  BİLSEM Müdürü Gözde Aydoğan, İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Kaya ve İKÇÜ Genel Sekreteri Nuretdin Memur katıldı. Törende konuşan Rektör Köse, üniversite olarak her alanda en iyinin peşinde olduklarını, gençlerin de geleceğin Türkiye'sinde rol almalarını özendirme gayreti içinde çalıştıklarını söyledi. Prof. Dr. Köse "Bu protokol ile kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere özel yetenekli bireylerle ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalara destek verme hedefimizde bir adım daha atmış bulunuyoruz. Özel yetenekli öğrencilerimiz ayrı bir eğitim müfredatı ve özel bir politika ile yetiştirilmesi gereken kişilerdir. Biz de BİLSEM ile yaptığımız bu işbirliği kapsamında  kütüphanelerimizi, laboratuvarlarımızı ve en önemlisi birbirinden kıymetli akademisyenlerimizi onların hizmetine sunuyoruz. Onlar yeter ki çalışma ve araştırma gayreti içinde olsunlar, bizi zorlasınlar ve daha fazla onlar için nelerin yapılabileceğinin çabası içinde olalım" dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ve BİLSEM Müdürü Gözde Aydoğan İKÇÜ'nün destekleri nedeniyle Rektör Köse'ye ve Proje Genel Koordinatörlüğüne teşekkür ettiler. Protokol sonrası katılımcılar BİLSEM'i gezip çalışmalar hakkında bilgi aldılar.  

  • İKÇÜ ile MAYA Girişim Merkezi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

    İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile Maya Girişim Merkezi arasında girişimciliğin yaygınlaştırılması Üniversitemizdeki girişimcilerin faydalı modeller oluşturabilmesi adına işbirliği protokolü imzalandı.  Üniversitemizde bulunan öğrenci ve akademisyen girişimcilere katkı sağlıyacak protokolün imza törenine İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Kaya, İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe ve MAYA Girişim Merkezi adına Fatma Hacıoğlu katıldı. 

  • BİLİMDE GÜÇ BİRLİĞİ

    İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ve Yaşar Üniversitesi (YÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Yaşar Üniversitesi’nde düzenlenen imza törenine, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, YÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, İKÇÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Turan Gökçe, Prof. Dr. Adnan Kaya ile Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Arslan Örnek, Prof. Dr. Levent Kandiller katıldı. İzmir’e katma değer katacak iş birliği İmzalanan protokole kapsamında iki üniversite, ulusal ve uluslararası destek programları, üniversite-sanayi iş birliği faaliyetleri, Ar-Ge, tasarım, inovasyon, fikri mülkiyet hakları, girişimcilik ve teknoloji transferi konusunda iş birliği yapacak. YÖK Vizyonu ile Topluma Katkı  İmza töreninde konuşan Rektör Köse, İzmir’in iki önemli üniversitesi arasında bilim alanında güç birliğine gidilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve iki üniversitenin kuluçka merkezlerinde yer alan girişimciler için ortak eğitim, bilgilendirme, mentörlük, yatırımcı-girişimci buluşması faaliyetlerinin düzenlenmesinin İzmir’e katma değer yaratacağını söyledi.  Prof. Dr. Köse, “Yeni Yükseköğretim Kurulu (YÖK) vizyonu içinde yer alan topluma katkı misyonunun akademide vücut bulmasının en güzel örneği İzmir’in iki önemli bilim yuvasının böyle bir protokol ile güç birliğine girmesidir. İki üniversite de güçlü araştırma merkezi alt yapısına sahipler ve bu güçlerini birleştirerek sinerji oluşturma çabası içinde olduklarını göstermişlerdir.” dedi. Ortak Hedefler Her iki üniversitenin Bilgi ve Teknoloji Transfer ofislerinin katkılarıyla gerçekleştirilen iş birliğini değerlendiren Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Yaşar Üniversitesi olarak bilim ve bilgiyi paylaşmaya devam ediyoruz. Protokol kapsamında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi tarafından AR-GE, tasarım, inovasyon, girişimcilik, teknoloji transferi, ulusal ve uluslararası destek programları gibi alanlarda ortak etkinlik ve çalışmaların yürütülmesi hedeflendi.” bilgisini verdi.  


Toplam 3
Başa Dön